تبلیغات
عاشق شدن راحته پاش موندن سخته - محبت تو

عاشق شدن راحته پاش موندن سخته

عاشقی سخته


محبت به

دل وابـسـتـه است

عــــــــــشـق بـــــــا تــــــو

زنـــــــــــدگــــــــــــــــــــی گـــــــفــت

حــــــــاخـــــــــــــــــــــرچـــــــــــــــــــه بــــــــــــود

 حـــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــن

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــق پــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــخ داد

تـاچه بـگـویـد

 ایـــــــــن دل مــــــــــن

عــــــــــقــل نــــــــــــالـــــــــیـد 

کـــــــــــــجـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــود

 ایـــــــــــــــــــن مــــــــــــشـکـــــــــــل مـــــــــــــــــن

مــــــــــــــــــــــــــــرگ خـــــــــــــــــــــــــــنـــدیــــــــــــــــــــد

درایــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــه ی

ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن[ چهارشنبه 29 خرداد 1392 ] [ 10:05 ب.ظ ] [ ami ashegh ]

[ نظرات() ]